f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.0+205 - กม.2+170 ระยะทาง 1.965 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 19 รายการ 07/04/2563 eb-สต11/2563 แขวงทางหลวงสตูล
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.18+025 - กม.22+090 ระยะทาง 4.065 กม. ปริมาณงาน 4.065 กม. จำนวน 15 รายการ 07/04/2563 eb-สต10/2563 แขวงทางหลวงสตูล
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.25+200 - กม.26+265 ระยะทาง 1.065 กม. ปริมาณงาน 1.065 กม. จำนวน 16 รายการ 07/04/2563 eb-สต9/2563 แขวงทางหลวงสตูล
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.40+445 - กม.42+405 ระยะทาง 1.960 กม. ปริมาณงาน 39,600 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 eb-สต8/2563 แขวงทางหลวงสตูล
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 2 ระหว่าง กม.43+800 - กม.44+900 ระยะทาง 1.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 35 รายการ 07/04/2563 eb-สต7/2563 แขวงทางหลวงสตูล
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 1 ระหว่าง กม.43+383 - กม.43+793 ระยะทาง 0.410 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 29 รายการ 07/04/2563 eb-สต6/2563 แขวงทางหลวงสตูล
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.29+100 - กม.30+940 ระยะทาง 1.840 กม. ปริมาณงาน 36,740 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 30/03/2563 eb-สต4/2563 แขวงทางหลวงสตูล
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 28/11/2562 eb-สต1/2563 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ