f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2563 318/-/63/46 แขวงทางหลวงสตูล
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 25/08/2563 318/30/63/123 แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.30+978 - กม.31+025 ระยะทาง 0.047 กม. ปริมาณงาน 627 ตร.ม. จำนวน 5 รายการ 24/08/2563 318/-/63/362 แขวงทางหลวงสตูล
4 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.8+565 - กม.8+765 ระยะทาง 0.200 กม. ปริมาณงาน 1,800 ตร.ม. จำนวน 2 รายการ 24/08/2563 318/-/63/361 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 318/70/63/263 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงควนรู แขวงทางหลวงสตูล ตามแบบมาตรฐานสำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.21+479 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 eb-สต12/2563 แขวงทางหลวงสตูล
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.18+025 - กม.22+090 ระยะทาง 4.065 กม. ปริมาณงาน 4.065 กม. จำนวน 15 รายการ 08/04/2563 eb-สต10/2563 แขวงทางหลวงสตูล
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 318/60/63/161 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 แขวงทางหลวงสตูล
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 318/60/62/140 แขวงทางหลวงสตูล
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 318/45/62/125 แขวงทางหลวงสตูล
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 318/60/62/82 แขวงทางหลวงสตูล
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 318/60/62/60 แขวงทางหลวงสตูล
15 จ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ( Para Slurry Seal Type III ) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.33+000 - กม.33+355 ระยะทาง 0.355 กม. ปริมาณงาน 3,155 ตร.ม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2561 318/-/62/37 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ