f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ลงวันที่ 06/04/2564

นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา มอบหมายให้ นางสาวดวงเดือน ศรีทอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี


'