วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ร่วมด้วย ช่วยกัน
ลงวันที่ 07/06/2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนวัดนาหม่อม โดยการให้รถแทรกเตอร์ JCB เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการปลูกผักอาหารกลางวันโรงเรียน


'