วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
จิตอาสา "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
ลงวันที่ 13/12/2562

วันศุกร์? ทีี่ 13 ธันวาคม? 2562? นายวิฑูรย์? อัตตเกษม? ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)? มอบหมายให้ นางสาวโสภาพร ละอองสม? รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” ร่วมกับ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 บริเวณร่องกลางทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.165+583 - กม.168+266


'