วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/12/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 


'