วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมจิตอาสา
ลงวันที่ 30/10/2562

กิจกรรมจิตอาสา วันพุธ? ทีี่ 23 ตุลาคม? 2562? นายวิฑูรย์? อัตตเกษม? ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง?สงขลาที่ 2(นาหม่อม)? ได้มอบหมายให้หมวดทางหลวงวังใหญ่? เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอนาทวี โดยการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน นาทวี? - ด่านประกอบ?(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่างกม.222+000 - กม.226+500 เพื่อเป็นการสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


'