วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 21/10/2562

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.
นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) มอบหมายให้นางอัมรา ศรีพรม หัวหน้างานสารสนเทศ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายปัญญา จินดาวงศ์ นายอำเภอนาหม่อม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา


'