วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564
ลงวันที่ 15/12/2563

วันที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น.  นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่  ปี 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  โดยมีนายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เป็นผู้รับมอบ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ให้การต้อนรับ


'