วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
ลงวันที่ 23/10/2563

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางดุษณีย์ ขุนรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา


'