f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ขายทอดตลาดรถยนต์ งานเงินทุนฯ หมายเลข 44-7670-04-2, 44-7784-05-6 จำนวน 2 วัน 10/01/2562 สทล.18/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
17 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ 10/01/2562 สทล.18/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
18 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินทุนฯ 10/01/2562 สทล.18/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
19 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนฯ 10/01/2562 สทล.18/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 16 ถึง 19 จาก 19 รายการ