f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 310/B/-/63/26 สำนักงานทางหลวงที่ 18
107 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 310/B/-/63/27 สำนักงานทางหลวงที่ 18
108 จ้างเครื่องผสมแอสฟัลท์ หมายเลข 92-6019-00-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 310/B/-/63/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ 24/03/2563 310/60/63/36 สำนักงานทางหลวงที่ 18
110 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกขนาด 4.5 - ตัน หมายเลข 47-6002-90-4 ชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยน 23/03/2563 310/B/30/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
111 จ้างระบบไฟของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 310/B/-/63/25 สำนักงานทางหลวงที่ 18
112 จ้างเหมาเครื่องผสมแอสฟัลท์ หมายเลข 92-6019-00-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 23/03/2563 310/B/-/63/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 18/03/2563 310/45/63/31 สำนักงานทางหลวงที่ 18
114 ซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 18/03/2563 310/50/63/32 สำนักงานทางหลวงที่ 18
115 ซื้อไส้กรองของรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2563 310/B/30/63/36 สำนักงานทางหลวงที่ 18
116 จ้างเหมาบริการระบบแอร์ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2563 310/B/-/63/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
117 ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2563 310/B/30/63/34 สำนักงานทางหลวงที่ 18
118 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาด 4.5 - 6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2563 310/B/30/63/33 สำนักงานทางหลวงที่ 18
119 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 8 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2563 310/B/30/63/32 สำนักงานทางหลวงที่ 18
120 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟของรถบรรทุกขนาด 4.5 - 6 ตัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2563 310/B/30/63/31 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 106 ถึง 120 จาก 331 รายการ