f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เป็นเงินจำนวน 80,250.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาจง 05/08/2562 310/35/62/96 สำนักงานทางหลวงที่ 18
272 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 310/B/-/62/73 สำนักงานทางหลวงที่ 18
273 จ้างเหมาระบบส่งกำลัง ระบบไฟ และระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 310/-/62/71 สำนักงานทางหลวงที่ 18
274 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 310/B/-/62/70 สำนักงานทางหลวงที่ 18
275 จ้างเหมาบริการระบบเครื่องยนต์ ของรถหมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 310/B/-62/72 สำนักงานทางหลวงที่ 18
276 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๙๕๙ ลิตร เป็นเงิน ๒๖,๕๑๖.๓๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 310/40/62/43 สำนักงานทางหลวงที่ 18
277 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบส่งกำลัง,ระบบไฟฟ้า,ระบบห้ามล้อ และระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 18/03/2562 310/B/-/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 18
278 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70AH ของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 310/B/30/62/57 สำนักงานทางหลวงที่ 18
279 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 310/B/30/62/55 สำนักงานทางหลวงที่ 18
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,908.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 310/40/62/38 สำนักงานทางหลวงที่ 18
281 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หใายเลข 44-7762-05-5 จำนวน 5 รายการ 12/03/2562 310/B/30/62/54 สำนักงานทางหลวงที่ 18
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 310/40/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 12/03/2562 310/40/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 310/40/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
285 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6933-14-7 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 310/B/30/62/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 271 ถึง 285 จาก 331 รายการ