f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข ๘๒-๖๑๓๖+๑๕-๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 310/B/30/62/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/12/2561 310/60/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 18
33 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 25,760.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2561 สทล.18/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 31 ถึง 33 จาก 33 รายการ