f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6494-94-0 จำนวน 10 รายการ 30/04/2562 310/B/30/62/73 สำนักงานทางหลวงที่ 18
62 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบตัวถังและกะบะของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 310/B/-/62/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
63 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 30/04/2562 310/35/62/56 สำนักงานทางหลวงที่ 18
64 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-3 จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 310/B/30/62/69 สำนักงานทางหลวงที่ 18
65 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R 16 ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9008-11-5 จำนวน 2 เส้น 29/04/2562 310/B/30/62/70 สำนักงานทางหลวงที่ 18
66 ซื้อหมึก Toner Hp 30X(CF230X) จำนวน 1 รายการ 24/04/2562 310/40/62/50 สำนักงานทางหลวงที่ 18
67 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 310/B/-/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
68 ซื้อยางของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 310/B/30/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 10/04/2562 310/40/62/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
70 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2562 310/B/-/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
71 ซื้อยางของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-65000-15-5 จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 310/B/30/62/60 สำนักงานทางหลวงที่ 18
72 ซื้อยางของรถไม้กวาดถนน หมายเลข 16-6015-96-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 310/B/30/62/62 สำนักงานทางหลวงที่ 18
73 ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8175-07-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 310/B/30/62/61 สำนักงานทางหลวงที่ 18
74 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบห้ามล้อ และระบบเครื่องล่างของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8175-07-0 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 310/B/-/62/35 สำนักงานทางหลวงที่ 18
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป้นเงินจำนวน 7,810.- บาท (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 03/04/2562 310/60/62/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 61 ถึง 75 จาก 75 รายการ