f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อยางเรดียร ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2562 310/B/30/62/84 สำนักงานทางหลวงที่ 18
47 ซื้อยางเรเดียรของรถปิคอัพ หมายเลช 44-7762-05-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 310/B/30/62/82 สำนักงานทางหลวงที่ 18
48 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6328-04-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 310/B/30/62/81 สำนักงานทางหลวงที่ 18
49 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร เป็นเงินจำนวน 56,360.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562 310/35/62/72 สำนักงานทางหลวงที่ 18
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงินจำนวน 7,340.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562 310/40/62/69 สำนักงานทางหลวงที่ 18
51 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 27/05/2562 310/35/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
52 ซื้ออะไหล่ของรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6035-18-0 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 310/B/30/62/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 21/05/2562 310/40/62/65 สำนักงานทางหลวงที่ 18
54 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2562 310/40/62/59 สำนักงานทางหลวงที่ 18
55 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 310/B/-/62/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
56 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 310/B/-/62/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
57 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 310/B/30/62/76 สำนักงานทางหลวงที่ 18
58 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถลากจุง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 310/B/-/62/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
59 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6031-94-2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 310/B/30/62/74 สำนักงานทางหลวงที่ 18
60 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบตัวถังและกะบะของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 9 รายการ 30/04/2562 310/B/-/62/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 46 ถึง 60 จาก 75 รายการ