f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7762-05-0 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 310/B/-/62/59 สำนักงานทางหลวงที่ 18
32 เหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 310/B/-/62/57 สำนักงานทางหลวงที่ 18
33 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 310/B/-/62/58 สำนักงานทางหลวงที่ 18
34 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 310/B/-/62/56 สำนักงานทางหลวงที่ 18
35 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 310/B/-/62/56 สำนักงานทางหลวงที่ 18
36 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 18/06/2562 310/35/62/76 สำนักงานทางหลวงที่ 18
37 ซื้ออะไหล่ของรถขุด - ตักล้อยาง หมายเลข 77-6116-04-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2562 310/B/30/62/93 สำนักงานทางหลวงที่ 18
38 เหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้า ระบบตัวถังและกระบะ ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 17 รายการ 14/06/2562 310/B/-/62/54 สำนักงานทางหลวงที่ 18
39 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะของแขวงทางหลวงนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2562 310/B/35/62/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
40 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 310/B/30/62/92 สำนักงานทางหลวงที่ 18
41 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 310/B/30/62/91 สำนักงานทางหลวงที่ 18
42 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562 310/B/30/62/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
43 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6328-04-9 จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562 310/B/30/62/88 สำนักงานทางหลวงที่ 18
44 จ้างติดตั้ง REAR STABILIZER BAR รถปิคอัพ หมายเลข 44-9956-17-2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562 310/B/-/62/52 สำนักงานทางหลวงที่ 18
45 ซ่อมบำรุงรักษาระบบส่งกำลังของรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6024-92-1 จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 310/B/-/62/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 31 ถึง 45 จาก 75 รายการ