f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
งานอุดรอยแตก
ลงวันที่ 01/11/2561

งานอุดรอยแตก (Crack Filling) คือ การซ่อมแซมถนนที่เกิดความเสียหายในลักษณะการเกิดรอยแตก (Crack) ที่ไม่ต่อเนื่องกัน โดยการใช้แอสฟัลต์หรือแอสฟัลตืผสมวัสดุละเอียดอุดรอยแตกนั้น

วัตถุประสงค์ ป้องกันน้ำซึมผ่านรอยแตกชั้นผิวทาง ลงไปสร้างความเสียหายแก่ชั้นโครงสร้างทางหรือใช้ในการซ่อมชั้วคราวของถนนที่น้ำซึมผ่านชั้นผิวทางลงไปทําลายความแข็งแรงของวัสดุโครงสร้างทางไปบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถ ดําเนินการซ่อมอย่างเต็มรูปแบบในขณะนั้นได้


'