สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 21/08/2561

อัตรากำลัง

1

ข้าราชการ

55 

2

ลูกจ้างประจำ

27

3

พนักงานราชการ

35

4

ลูกจ้างชั่วคราว

70 

 

 รวม

187 

 


'