f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
วันปิยมหาราช ๒๕๖๑
ลงวันที่ 23/10/2561

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 มอบหมายให้ นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายวีรนันทน์ จันทร์เพ็ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


'