สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ลงวันที่ 16/06/2563

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1671 ดาวน์โหลด
ใบสมัครและหมายเหตุ 435 ดาวน์โหลด

'