สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง พนักงานโยธา)
ลงวันที่ 15/06/2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง พนักงานโยธา)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง พนักงานโยธา 839 ดาวน์โหลด

'