วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อแก๊สโซฮอล์95 18/09/2563 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปัตตานี น้ำมันดีเซล 16/09/2563 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/09/2563 63,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 26,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 14 รายการ 14/09/2563 25,214.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปัตตานี งานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ 14/09/2563 16,723.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14/09/2563 96,277.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อของใช้สิ้นเปลือง จำนวน 11 รายการ 10/09/2563 5,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุของใช้สิ้นเปลือง จำนวน 16 รายการ 10/09/2563 8,583.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 10/09/2563 11,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อน้ำมัน ปตท.ไดนามิค 10W30 จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 21,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อเปลี่ยนยางนอก จำนวน 3 รายการ 10/09/2563 28,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ จำนวน 1 รายการ 08/09/2563 440,538.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 782 รายการ