วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแก๊สโซฮอล์95 18/09/2563 313/35/256/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 น้ำมันดีเซล 16/09/2563 313/35/249/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/09/2563 313/60/250/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 313/70/251/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 14 รายการ 14/09/2563 313/85/252/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ 14/09/2563 313/-/254/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14/09/2563 313/40/255/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 ซื้อของใช้สิ้นเปลือง จำนวน 11 รายการ 10/09/2563 313/85/079/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ซื้อวัสดุของใช้สิ้นเปลือง จำนวน 16 รายการ 10/09/2563 313/85/078/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 10/09/2563 313/40/080/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ซื้อน้ำมัน ปตท.ไดนามิค 10W30 จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 313/35/077/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ซื้อเปลี่ยนยางนอก จำนวน 3 รายการ 10/09/2563 313/30/059/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 313/30/057/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 313/30/056/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ จำนวน 1 รายการ 08/09/2563 313/-/248/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 737 รายการ