วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมกล่องควบคุมระบบเครื่องยนต์ (กล่องดำ) จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 313/-/073/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอน งาแม่ – ยุโป ระหว่าง กม.7+239 - กม.14+736 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 975 ตร.ม.จำนวน 8 รายการ 03/08/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 64/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด - เกาะเปาะ ตอน 2 (ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว) ที่ กม.83+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ 17/06/2563 เอกสารจัดจ้าง ปน 63/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด - เกาะเปาะ ตอน 1 (ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มพร้าวต้นเดียว) ที่ กม.78+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ 16/06/2563 เอกสารจัดจ้าง ปน 62/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 จัดซื้อไฟกะพริบ เพื่อใช้ติดตั้งในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงปัตตานี จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 เอกสารจัดซื้อ ปน (ซ) 1/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching) (๑) ทางหลวง หมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอนบ้านดี - ปาลัส ระหว่าง กม.๑๓๕+๖๐๐ - กม.๑๓๖+๐๐๐ (๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอนปาลัส - กอตอ ระหว่าง กม.๑๔๔+๖๕๕ - กม.๑๔๕+๒๒๐ ระยะทาง ๐.๙๖๕ กม. ปริมาณงาน ๖,๓๘๙.๙๐ ตร.ม. จำนวน ๓ รายการ 23/06/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 61/2563 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 313/-/149/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 ซื้อน้ำมันดีเซล 12/05/2563 313/35/151/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 แก๊สโซฮอล์ 95 05/05/2563 313/35/148/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนปาแด - เกาะเปาะ บริเวณ กม.76+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 13 รายการ 10/04/2563 ปน 59/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนสะกำ - ปะนาเระ ระหว่าง กม.๓๐+๑๗๔ - กม.๓๑+๓๑๐ ระยะทาง ๑.๑๓๖ กม. ปริมาณงาน ๑๔,๘๔๐ ตร.ม.จำนวน ๒๒ รายการ 27/04/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 54/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอนควบคุม 0100 ตอนกะลาพอ - ปากู ระหว่าง กม.2+255 - กม.3+535 ระยะทาง 1.280 กม. ปริมาณงาน 15,360 ตร.ม. 27/04/2563 ปน 53/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอนปาลัส - กอตอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๒+๗๘๖ - กม.๑๔๕+๒๐๐ (LT.) ระยะทาง ๒.๔๑๔กม. ปริมาณงาน ๒๘,๕๕๐ ตร.ม. 27/04/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 52/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอนปาลัส - กอตอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๒+๗๘๖ - กม.๑๔๕+๒๐๐ (LT.) ระยะทาง ๒.๔๑๔กม. ปริมาณงาน ๒๘,๕๕๐ ตร.ม. 27/04/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 52/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนบือแน - ทุ่งคล้า (ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ) ระหว่าง กม.136+000 - กม.142+786 และทางหลวงหมายเลข 42 ตอนทุ่งคล้า - มะนังดาลำ (ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ) ระหว่าง กม.142+786 - กม.158+956 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 157.065 ตร.ม.) 15/04/2563 ปน 55/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 102 รายการ