แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2563 - ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 01/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2562 255 ดาวน์โหลด
เดือน ธันวาคม 2562 205 ดาวน์โหลด
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 199 ดาวน์โหลด
เดือนพฤศจิกายน 2562 219 ดาวน์โหลด
เดือน มกราคม 2563 198 ดาวน์โหลด
เดือน มีนาคม 2563 198 ดาวน์โหลด

'