แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2562 - ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 12/11/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนธันวาคม 2561 559 ดาวน์โหลด
เดือนมกราคม 2562 391 ดาวน์โหลด
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 577 ดาวน์โหลด
เดือนมีนาคม 2562 690 ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2561 325 ดาวน์โหลด
เดือนพฤศจิกายน 2561 337 ดาวน์โหลด

'