แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2563 - ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 15/09/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนเมษายน 2563 148 ดาวน์โหลด
เดือนพฤษภาคม 2563 151 ดาวน์โหลด
เดือนมิถุนายน 2563 135 ดาวน์โหลด
เดือนกรกฎามคม 2563 138 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2563 144 ดาวน์โหลด
เดือนสิงหาคม 2563 152 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2563 (1-16) 127 ดาวน์โหลด

'