วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
ลงวันที่ 14/04/2563

ด้วยแขวงทางหลวงปัตตานี สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำงานสารบรรณ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานสารบรรณ แขวงทางหลวงปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน 2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 330 ดาวน์โหลด
ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (แก้ไขคุณวุฒิ) 244 ดาวน์โหลด

'