แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 จากสำนักบริหารบำรุงทาง
ลงวันที่ 23/04/2564

โครงการ จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี-ปาลัสระหว่าง กม.116+150-กม.119+072 RT. ระยะทาง 2.922 กม. ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ


'