แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 23/04/2564 โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 จากสำนักบริหารบำรุงทาง
2 23/04/2564 โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานแผนงาน
3 23/04/2564 โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานอำนวยความปลอดภัย
4 15/01/2564 ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดปัตตานี
5 06/01/2564 อวยพรปีใหม่ 2564
6 30/11/2563 ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
7 17/06/2563 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
8 05/06/2563 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมบรรษา 3 มิถุนายน 2563
9 22/01/2563 กิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ในทางหลวงหมายเลข 42
10 11/01/2563 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
11 24/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562
12 27/06/2562 ร่วมต้อนรับ นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ
13 16/01/2562 ร่วมต้อนรับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผน และวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะฯ
14 12/01/2562 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
15 02/01/2562 อวยพรปีใหม่ 2562