วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+686 - กม.17+817 18/09/2563 496,262.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 16/09/2563 42,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 68-6219-96-2 15/09/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+600 - กม.17+686 15/09/2563 346,219.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 14/09/2563 73,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 14/09/2563 73,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/09/2563 35,742.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+600 - กม.17+686 11/09/2563 346,219.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 21-6625-15-7 จำนวน 32 รายการ 11/09/2563 12,902.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 11/09/2563 50,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 11/09/2563 9,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 136,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 161,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6216-16-2 10/09/2563 5,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 09/09/2563 7,228.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 160 รายการ