วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+686 - กม.17+817 18/09/2563 317/-/63/253 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 16/09/2563 317/0/63/189 แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 68-6219-96-2 15/09/2563 317/-/63/188 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+600 - กม.17+686 15/09/2563 317/-/63/248 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 14/09/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 14/09/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/09/2563 317/60/63/247 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+600 - กม.17+686 11/09/2563 317/-/63/247 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 21-6625-15-7 จำนวน 32 รายการ 11/09/2563 317/-/63/186 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 11/09/2563 317/30/63/184 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 11/09/2563 317/-/63/185 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 317/35/63/246 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 317/60/63/244 แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6216-16-2 10/09/2563 317/-/63/183 แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 09/09/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 146 รายการ