วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64070001692
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ดครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,613,950.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 02/07/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ