วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63090041348
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,168,600.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 21/09/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ