ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 20/12/2565 ผศน.4/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 15/11/2565 ผศน.3/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2 และชั้น3 27/09/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 30/09/2565 ผศน.2/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 21/09/2565 ผศน.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐาน 16/09/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินจากมาตรฐาน 18/08/2565 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 09/08/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ซื้อMedia Tape 21/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 10/08/2565 ผศน.8/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 05/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 04/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 23/06/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 72 รายการ